ELINA RUOHONENindex     now & upcoming     work     cv     exhibition     text     Bargain-group     contact


Ruohoen, gallery Jangva, Helsinki
           


 
Gallery Jangva, Helsinki

Double Portrait
2011
Elina Ruohonen, classificationI ja II.
Classification I and II
2011
oil on mirror acrylic sheet

Determination_ruohonen

Determination
2011
oil on acrylic sheet
Ø
150 cmIncomplete I,  Ruohonen

Incomplete I
2011
oil on  mirror
acrylic sheet
Ø
150 cm
Ruohonen, incomplete_II ja III         

Incomplete II ja III
2011
oil on  mirror
acrylic sheet
Ø 150 cm
          
ruohonen turning point
Turning Point
2011
carving on
fluor acrylic sheet
and
 mirror

acrylic sheet
Ø 50 cm
/ruohonen_turningpoint
Turning Point
2011
carving on
fluor acrylic sheet
and
 mirror

acrylic sheet
Ø 50 cm

Copyright © 2012
Elina Ruohonen