Statement / Taiteilijan lausunto
 

Taiteellinen työskentelyni on yksilönä tapahtuvaa, kaksiulotteisella pinnalla kulkevaa maalaustaidetta,
 sekä naistaiteilijaryhmässä (Bargain-ryhmä ) tapahtuvaa performatiivista käsitetaidetta.

Maalaukset
Maalaukseni käsittelevät rinnakkaisia olemassaoloja yleensä: voimaa, tahtoa, yksinäisyyttä, läsnäoloa tai sen puutetta. Pyrin etsimään taiteellista muotoa ihmisen tilalliselle ja ajalliselle ulottuvuudelle. Tarkastelen maalauksissani outouden maailmaa, muutosten alla oleva fyysinen ja henkinen tila luo yksinäisyyttä ja jännitteitä. 

Materiaalisesti työskentelen pääosin öljyväreillä ja läpinäkyvillä pleksipohjilla, jotka lisäävät teemallisesti ja materiaalisesti kerroksellista tunnelmaa.

Uskon yhä että taiteella on mahdollisuus vaikuttaa yksilön mieleen eheyttävästi. 
Liikkuvan kuvatulvan maailmassa pysähtyneellä teoksella voi saada aikaan mielen omaa hiljaista liikettä. Maalaamisessa minua itseäni vie eteenpäin se toive onnistuneesta, täydellisestä maalauksesta.

Taiteelliseen tekemiseeni on tuonut uutta lisäintoa valokuvan ja  ääni-installaatioiden parissa työskentely.
                  
 
Bargain – ryhmä
Bargain taideryhmä tutkii taiteen ja yhteiskunnan välisiä suhteita käsitetaiteellisin, performatiivisin, simulatiivisin

ja vuorovaikutteisin keinoin.  Ryhmämme haluaa kiinnittää huomiota teolliseen muoviseen pakkausjätteeseen,
jota globalisoitunut kapitalismi markkinaorientoituneessa yhteiskunnassa tuottaa.

Bargain-ryhmää kiehtoo jätteen määrä ja toisaalta myös laatu.  Kaikki muoviset pakkausjätteet kuten shampoopullot,

muovipussien kannat, pesuainepakkaukset, ovat huolellista  designtyötä, ammattisuunnittelijoiden laatimia.
Tämän designin elinkaari kotitalouksissa on lyhyt,  kaatopaikalla sitäkin pidempi.

Bargain-ryhmä:  Terhi Asumaniemi, Sirpa Hirvikoski, Helinä Hukkataival,  Elina Ruohonen, Kirsti Tuokko.

Teoskuviin

Elina Ruohonen

selaimen nuolinäppäimellä pääset myös takaisin sivuilleni.