ELINA RUOHONENindex     now & upcoming     work     cv     exhibition     text     Bargain-group     contact


galleria Bronda, Helsinki
ELINA RUOHONEN
Toinen puoli / Den andra sidan / The Other Side
2.12.2015 - 3.1.2016
 
Näyttelyssä yhdistyy kaksi teossarjaa: “Toinen Puoli” joka viittaa toiseen näkökulmaan, toiseen ihmiseen ja samanaikaiseen erilaisuuteen sekä abstraktimpi “Äänetön”.
Äänetön-sarjan teoksissa on voimakkaan äänen tuottaman resonanssin viipyilyä
kehossa. Erilliset sarjat käyvät kuitenkin vuoropuhelua; Toinen ihminen voi olla myös äänetön, vailla sanan valtaa.
Toinen puoli liittyy myös itse maalausprosessiin: Lähes koko teos on maalattu takapinnalle, toiselle puolelle. Käännetyllä, läpinäkyvällä pleksillä, ensiksi maalattu onkin viimeistely.
 
Elina Ruohonen Vaihtokauppa

tm-galleria, Helsinki / Vaihtokauppa
26.6. - 21.7. 2013

Mitä kaikkea pitää vaihtaa saadakseen toista?
Arvoja, ideoita, selityksiä, pölyä, sumeutta. Tänään tarvitsen vastavuoroisuutta, läsnäoloa, huomenna mahdollisuutta, mainetta ja mammonaa. Miten suodattaa oleellinen?
Maalaukset ovat ehdotuksia, viitteitä, ei vastauksia. Etsin itsekin.
Maalausteni pohjana käytän akryylilevyä, joka kiehtoo minua peilaavuuden vuoksi ja antaa myös mahdollisuuden kerrokselliseen kuvantekoon. Maalaukseni käsittelevät rinnakkaisia olemassaoloja: voimaa, tahtoa, yksinäisyyttä, läsnäoloa - tai sen puutetta.

 
galleru Joella, Turku

ENOUGH

2012
Elina Ruohosen  näyttelyssä Galleria Joellassa on esillä öljy- ja alkydivärein maalattuja teoksia, jotka ovat maalattu molemmin puolin läpinäkyville akryylilevyille. Teokset käsittelevät yleisesti riittämisen tematiikkaa, niitä käännekohtia, kun on rohkeutta sanoa: riittää! ja toisaalta kun voi olla itselleen armollinen ja hyväksyä riittävänsä.
 
   
ruohonen Galleria Jangva
elina ruohonen mäntän kuvataideviikot 2011

Double portrait, 2011, Gallery Jangva, Hki

Sijoitan aikaperspektiiviin itseni ja toisia ihmisiä, äitejä ja isoäitejä, ja kuvittelen että voin rinnastaa yhteisiä ajatuksiamme, saada meille yhtäaikaisen olemassaolon. Minä ja toinen olemme läsnä toistemme todellisuudessa.
Kulissit, ymmärrys ja yhteys, kaikki omilla tasoillaan. Outo ajatus siitä, miten tasot limittyvät toisiinsa, lähenevät kaikki samaksi. Voisinko muistaa, aistia jotain uutta, unohdettua?

Ihmiset tyhjässä tilassa, ilman (eri) aikaa. Maalausten on oltava ympyröitä, ilman teräviä kulmia, jotta on mahdollisuus laajenemiseen.
Minä mietin mikä meissä on samaa. Kaikki on samaa ja toista.
Kaunis yhteenkuuluvuus ei poista konflikteja.

Näyttelyssä on esillä peilipleksipohjaisia maalauksia. Maalaussarjan toinen osa TRUST oli nähtävillä Mäntän kuvataideviikoilla, teemalla Kunnioita isääsi ja äitiäsi.


2009-2008  Trough paintings / Maalausten läpi

Maalauksen läpi - sarja koostuu heijastavista peilipleksille
tehdyistä teoksista, jotka leikittelevät ajatuksella maalaamisesta
elävällä kuvalla. Pysähtynyt maalausmaailma- ja jälki toimii vastakohtana peilipinnasta heijastuvalle interaktiiviselle liikkuvalle kuvalle. Omaa ja toisten totuutta rinnastavat maalaukset antavat mahdollisuuden pysähtyä niiden tai itsensä eteen. Pitää ottaa peili-ilme ja kuitenkin samalla olla peilautumisen arvoinen. On pystyttävä näkemään läpi pinnan.

Gallery Bronda, Helsinki, Art Center Mältinranta, Tampere


Web orientated 2007 / Netti orientoituneet  Nettiorientoituneet-sarja kuvaa pinnallisia ihmisiä tiedonsiirron maailmassa jossa käytöskoodit ja katu-uskottavuus ohjaavat olemisen luonnetta. Internetin virtuaalimaailmassa ihmiset voivat esiintyä useina erilaisina rinnakkaispersoonina. Omana itsenä olemisen rajat hämärtyvät. Kiinnostavaa on virtuaalisen ja todellisen maailman kosketuspinnat. Näyttöpäätteen valkoinen ja harmaa valo on läsnä maalauksissa fosforinhohdon ja kiiltävien värien rinnalla.   Gallery Ama, Turku
With or Without, 2006    Kysymyksiä valinnoista, torjunnoista ja haluista.  Asioiden vastaanottamista ja suodattamista.
Millaisia ovat ihmisen sosiaaliset turvamekanismit.   Mitä on torjunta ja toive.  
Tapa kommunikoida ristiriitatilanteessa.   Estääkö suojautuminen onnen tunteen?   Etsintää, ehdottelua ja kieltämistä.  Perhepeliä.   Öljyä pleksille.  Kromi ja valkoinen. Peilailua ja heijastelua. Kovaa ja läpinäkyvää.  Paljon tyhjää.
Art  museum of Varkaus / Varkauden taidemuseo

Copyright © 2015 Elina Ruohonen