Exhibitions

Treasures and Pressures Galleria Harmaja, Oulu 5.11.2021 – 28.11.2021

My set of paintings comments on the transition of living things to a new era and the time after climate change. The works will take us into the future, along the paths created by climate change. They relate to a time when great changes have taken place and a balance is being sought. The world of paintings is something between utopia and dystopia.

Treasures are present in the exhibition; nature with its animal wonders and pressures to preserve diversity. The dividing line between man and nature is blurred, survivors live together in a new world. Man has not adopted the animal in an omnipotent manner, but the reorganization of beings, humans, and the non-human is a natural consequence of accelerated evolution. There is a strong hope and belief in the fiction of the future that life will continue in some form.

The works are painted on the back of a transparent material, in which case the order of painting is reversed: the work starts from the finishing layer, from where we proceed towards the primer. I start with the most essential and end with references and background. The glossy surface of the acrylic sheet reflects the changed future images according to the viewer. The effect is a mirror to the viewer’s thinking.

I am interested in what the painting is capable of, how knowledge and fantasy, the future and the expectation are committed to it. I love colors and materials, making the boundaries of painting visible, stretching them and making them come true.

However, beneath the beautiful and colorful happy surface, there are serious messages about the consequences of our choices. Ecological change is a fact, but I want to look ahead and create a potential good that we could move towards. Forms need to be developed, researched and imagined in all quarters. What is the time when the previous one is finally over and a new episode begins?

Maalauskokonaisuuteni kommentoi elollisten siirtymistä uuteen kauteen  ja ilmastonmuutoksen jälkeistä aikaa. Teokset vievät meidät tulevaisuuteen, ilmastonmuutoksen synnyttämiä polkuja pitkin. Ne liittyvät aikaan, jossa on tapahtunut suuria muutoksia ja tasapainoa etsitään. Maalausten maailma on jotain utopian ja dystopian väliltä. 

Näyttelyssä ovat läsnä aarteet;  luonto eläinihmeineen sekä paineet monimuotoisuuden säilyttämiseen. Ihmisen ja luonnonvälinen jakolinja hämärtyy, uudessa maailmassa elävät yhdessä selviytyjät. Ihminen ei ole ottanut eläintä käyttöönsä kaikkivaltiaan tavoin, vaan olioiden, ihmisten ja ei-inhimillisen uudelleenjärjestäytyminen on luonnollinen seuraus nopeutetusta evoluutiosta. Tulevaisuuden fiktioissa on läsnä vahvasti toivo ja usko elämän jatkumisesta jossain muodossa.

Teokset on maalattu läpinäkyvän materiaalin takapinnalle, jolloin maalausjärjestys on käänteinen: työ aloitetaan viimeistelykerroksesta, josta edetään kohti pohjamaalausta. Aloitan olennaisimmasta ja lopetan viittauksiin ja taustaan. Akryylilevyn kiiltävä pinta heijastaa katsojan mukaan muuttuneisiin tulevaisuudenkuviin. Efekti on peili katsojan ajattelulle.

Minua kiinnostaa se mihin kaikkeen maalaus kykenee, miten siihen sitoutuu tieto ja fantasia, tulevaisuus ja odotus. Rakastan värejä ja materiaaleja, maalauksen rajojen näkyväksi tekemistä, niiden venyttämistä ja todeksi tekemistä.

Kauniin ja värikkään iloisen pinnan alla on kuitenkin vakavia viestejä valintojemme seurauksista. Ekologinen muutos on tosiasia, mutta haluan tähytä eteenpäin ja luoda mahdollista hyvää, jota kohti voisimme edetä. Muotoja pitää kehittää, tutkia ja kuvitella kaikilla tahoilla.

Millainen on se aika, kun edellinen on lopulta päättynyt ja uusi jakso alkaa?

Elina Ruohonen
Mari Krappala  

Futuurissa vol. 2, Galleria Saskia, Tampere 3.4.2021 – 21.4.2021

FUTUURISSA, Galleria Bronda, Helsinki 3.2.2021 – 28.2. 2021 http://www.bronda.fi/taiteilija/74/

Naisia, naamioita ja villiä luontoa Sinkka, Keravan taidemuseo. 5.9.2020–10.1.2021

SINKKKA 20200907 KERAVA Naisia, naamioita ja villiä luontoa -näyttely Keravan taidemuseossa. Kerttu Horila feat. Samuli Heimonen, Jenni Hiltunen, Eeva Peura ja Elina Ruohonen. Kuva Pekka Elomaa
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-10.png

Kerttu Horila feat. Samuli Heimonen, Jenni Hiltunen, Eeva Peura, Elina Ruohonen. http://www.sinkka.fi/nayttely/naisia-naamioita-ja-villia-luontoa/

Read more

Millaista on olla eläin? Seinäjoen Taidehalli 26.8.2020 – 9.1.2021


http://www.seinajoentaidehalli.fi/millaista-on-olla-elain/

Read more

Private exhibition, Auran Galleria, Turku 1.9 – 20.9.2020

Artist Elina Ruohonen has a jubilee year. 50 years and 25 years as an artist. Ruohonen’s exhibition invites us to the Summit, where we are on our journey with all our planetary life. Animals, humans, organisms and the whole ecosystem are involved. There we think about the boundaries of the planet, act together and sometimes separately. The works take us to the goals, the future and at times also history. Climate change is a memory. Let’s move on to a time where a different order prevails. The scratching of Ruohonen’s paintings, all the deposits, the erasure of the paints and the sediments refer to the past, just like the fragile mycelium in our memory. The main characters in the paintings, animals, people, nature, wishes and utopias has been brought together. The summit has discussed the state of the earth, the next steps, its goals and its tasks. The perspectives of all members are brought to the fore, we are wise about history, we think about the future. You can listen to the work or attend a meeting. The summit is changing the order of nature. In the new order, man no longer progresses by acting in the world as concepts, diagrams, calculations, strategies, laws. The meeting will tell us about a new way of doing things. Comes to mind, what if these animal-human plants are closer to the truth, how do we think now? For Ruohonen, painting is a physical process, balancing colors, varying layers, scratching, archaeological excavation. She says painting is primarily a choice of what to leave, what to wipe out. The content of the painting arises from what kind of view to find, what kind of angle of entry and what to leave and bring out.

Taiteilija Elina Ruohosella on juhlavuosi. 50 vuotta ja 25 taiteilijavuotta. Ruohosen näyttely kutsuu meidät Huippukokoukseen, jossa olemme matkalla koko planetaarisen elämän kanssa. Mukana ovat eläimet, ihmiset, organismit ja koko ekosysteemi. Siellä mietitään planeetan rajoja, toimitaan yhdessä ja toisinaan erikseen. Teokset vievät meidät tavoitteiden, tulevan ja ajoittain myös historian eteen.Ilmastonmuutos on muisto. Ollaan siirrytty aikaan, jossa vallitsee erilainen järjestys. Ruohosen maalausten raapimiset, kaikki kerrostumat, maalien poispyyhkimiset ja sedimentit viittaavat menneeseen, ihan kuin hauraat rihmastot muistissamme. Maalausten keskeiset hahmot, eläimet, ihmiset, luonto, toiveet ja utopiat
on tuotu yhteen. Huippukokouksessa ollaan tultu keskustelemaan maapallon tilasta, seuraavista teoista, tavoitteista ja tehtävistä. Esiin tuodaan kaikkien jäsenten näkökulmia, ollaan viisastuneita historiasta, mietitään tulevaa. Teosta voi hiljentyä kuuntelemaan tai osallistua kokoukseen. Huippukokous on muuttamassa luonnonjärjestystä. Uudessa järjestyksessä ihminen ei etene enää toimimalla maailmassa käsitteinä, kaavioina, laskelmina, strategioina, lakeina. Kokous kertoo meille uudesta tavasta toimia. Mieleen tulee, mitä jos nämä eläin-ihmis-kasvit ovat lähempänä totuutta, miten me nyt ajattelemme?
Maalaaminen on Ruohoselle fyysinen prosessi, värien tasapainottelua, kerrostumien vaihtelua, raapimista, arkeologista esiin kaivamista. Hän kertoo maalaamisen olevan ensisijaisesti valintoja, mitä jättää, minkä pyyhkii pois. Maalauksen sisältö syntyy siitä, minkälaisen näkymän löytää, minkälaisen tulokulman ja minkä jättää ja tuo esille.

50-vuotis-Juhlanäyttely, yksityisnäyttely Galleria Saskia, Tampere 2.4.-21.4.2021

Summer exhibition, Pirkanpohja, Ähtäri, kuratoitu ryhmänäyttely 2021


Jubilee exhibition of the Tampere Artists’ Association / Tampereen taiteilijaseuran 100-vuotisjuhla 2019-2020 Helsinki Art Hall / Helsingin Taidehalli

https://taidehalli.fi/en/eve nts/the-tampere-artists-associations-jubilee-exhibition/

Read more

Mänttä Art Festival, 2019

Human Era, Mäntta Art Festival
Mäntän kuvataideviikot 2019
Curated by Marja Helander

https://www.kuvataideviikot.fi/en/history.htm

Seasisters at Vasa City  Art gallery / Merisiskot Vaasan taidehallissa 30.3 – 26.5. 2019

 

Merisiskot (Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen ja Tiina Vainio, vierailijana Antti Tolvi) työskentelevät antroposeenissa tumman ekologian parissa. Read more

Merisiskot antroposeenissa, Öron linnakesaari visitoro.fi 18.6. – 15.8. 2018

Ekologista monitaiteellista tutkimusta merestä.
Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen ja Tiina Vainio
Ruohosen installaatiossa mukana äänitaiteilija Antti Tolvi

Kalliosinfonia Örön saarella, Merisiskojen häppeninkipäivät 14.7. 2020, Antti Tolvin kanssa yhteistyössä sävelletty teos kallioviivapiirustuksia nuotteina käyttäen.

Photo: Niina Villanueva

Elina Ruohonen, SKENAARIOITA
Auran Galleria, Turku, 20.11.-9.12.2018

Read more..


Wiurilan Kesä www.wiurilankesa.fi/

Päättymättömiä kuvioita -näyttelyn taiteilijat
Anna Aho, Henna Aho, Eeva-Kaisa Ailus, Soili Arha, Katri-Maria Huhtakallio, Eliisa Isoniemi, Raija Jokinen, Laura Koivu, Katja Kotikoski, Ville Lehtinen, Juha Menna, Heli Mäki-Arvela, Suvi Nurmi, Samu Raatikainen, Manja Riihelä ja Mikko Sakala, Elina Ruohonen, Pia Salo, Kirsi-Marja Sirén, Pekka Suomäki, Katja Öhrnberg

Avoinna 29.6.–26.8.2018
päivittäin klo 11–17
Vapaa pääsy!
Wiurilan kartano
Viurilantie 126, 24910 Halikko

Vallanjako 22.2. – 12.3. 2017

tm-gallery
Helsinki, Finland
solo exhibition
photo: Jussi Tiainen
Read more

Roots and Culture

Jälkeinen Aika, Gallery Aura. Turku, Finland 20.9. – 9. 10. 2016
Solo exhibition

Toinen puoli / Den andra sidan / The Other Side Galleria Bronda, Helsinki
ELINA RUOHONEN
2.12.2015 – 3.1.2016

Näyttelyssä yhdistyy kaksi teossarjaa: “Toinen Puoli” joka viittaa toiseen näkökulmaan, toiseen ihmiseen ja samanaikaiseen erilaisuuteen sekä abstraktimpi “Äänetön”.
Äänetön-sarjan teoksissa on voimakkaan äänen tuottaman resonanssin viipyilyä
kehossa. Erilliset sarjat käyvät kuitenkin vuoropuhelua; Toinen ihminen voi olla myös äänetön, vailla sanan valtaa.
Toinen puoli liittyy myös itse maalausprosessiin: Lähes koko teos on maalattu takapinnalle, toiselle puolelle. Käännetyllä, läpinäkyvällä pleksillä, ensiksi maalattu onkin viimeistely.

1000 denieriä – nykytaidetta Tyrnävällä, 15.6. – 20.7.2014
Suhteellinen jakauma / Elina Ruohonen

Vaihtokauppa
Tm-gallery, Helsinki, 2013
Solo exhibition

Tm-galleria, Helsinki / Vaihtokauppa, 26.6. – 21.7. 2013

Mitä kaikkea pitää vaihtaa saadakseen toista?
Arvoja, ideoita, selityksiä, pölyä, sumeutta. Tänään tarvitsen vastavuoroisuutta, läsnäoloa, huomenna mahdollisuutta, mainetta ja mammonaa. Miten suodattaa oleellinen?
Maalaukset ovat ehdotuksia, viitteitä, ei vastauksia. Etsin itsekin.
Maalausteni pohjana käytän akryylilevyä, joka kiehtoo minua peilaavuuden vuoksi ja antaa myös mahdollisuuden kerrokselliseen kuvantekoon. Maalaukseni käsittelevät rinnakkaisia olemassaoloja: voimaa, tahtoa, yksinäisyyttä, läsnäoloa – tai sen puutetta.

ENOUGH, Gallery Joella, Turku 2012

Elina Ruohosen näyttelyssä Galleria Joellassa on esillä öljy- ja alkydivärein maalattuja teoksia, jotka ovat maalattu molemmin puolin läpinäkyville akryylilevyille. Teokset käsittelevät yleisesti riittämisen tematiikkaa, niitä käännekohtia, kun on rohkeutta sanoa: riittää! ja toisaalta kun voi olla itselleen armollinen ja hyväksyä riittävänsä

XVI MÄNTTÄ ART FESTIVAL 2011 / MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT 2011, 12.6. – 30.8 2011 http://www.mantankuvataideviikot.fi/index.php?k=9632

From the series
TRUST and HAPPILY EVER AFTER
Oil on mirror plexiglass press: KVM-lehti

Artist 2010 / 115th exhibition of finnish artist association Taiteilijat 2010 / Suomen taiteilijaseuran 115. näyttely TR1 Tampere Finland

Katso minua. Julkisesti. 2010.
Oil on mirror plexiglass
Kuva: Tampereen nykytaiteen museo

Mänttä Art festival
Mäntän kuvataideviikot 2010

Bargain-group presents:

Styrox Styrox

Styroxin Tuunaus -päivä yleisölle

Kic Nord Art
2010 KiC – Kunst in der Carlshütte, Germany

Elina Ruohonen hinterfragt das Konzept stiller Malerei; ihre Bilder sind interaktiv, wobei Reflexionen die Hauptrolle spielen. Die Malerei auf Plexi-Spiegelglas erlaubt es, den Raum hinter dem Betrachter zu erforschen. Die Bilder stellen den Betrachter mit verschiedenen Kontexten und Perspektiven in Verbindung. Auf den Oberflächen dargestellte Vorbilder und Ideale hinterfragen das Konzept der eigenen Identität des Betrachters.

Ruohonen questions the concept of still pictures, her paintings being interactive, a reflection taking a main role. Painting on mirror plexiglass gives a possibility to explore the space behind the observer. Paintings present the observer with various contexts and perspectives. Presented role models on the surfaces question the ideas of the own identity of the observer, on a surrounding scene.

Ich dachte daran mich zu ändern, 2008, Öl und Spray auf Spiegel-Plexiglas, 120×120 cm I was thinking to change (Minä ajattelin muuttua), 2008, oil and spray on mirror plexiglass, 120×120 cm

Copyright © 2021 Elina Ruohonen