Merisiskot

Vasa Kunsthalle/ Vaasan taidehalli 30.3.-26.5. 2019

(Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen ja Tiina Vainio, vierailijana Antti Tolvi) työskentelevät antroposeenissa tumman ekologian parissa. Esillä on maalauksia, esinekoosteita, ääniteoksia, insallaatioita, videoita ja teos, johon yleisö voi osallistua.

Tumma ekologia valaisee paikkaamme biosfäärissä ja kuulumistamme elolliseen lajiin vähemmän ilmeisellä tavalla, kuin mihin olemme tottuneet. Merisiskot kokeilevat erilaisia reittejä tavoittaa ulottumattomissa olevia asioita keräilemällä ja seuraamalla paikallisia ääniä ja liikkeitä sekä luomalla uutta ei-elollisista pinnoista, kuten kalliohalkeamista ja kummitusten puheista sekä ei-inhimillisestä, ikivanhasta männystä ja kuivuneista kasveista. ”Näyttelyssä on teoksia, joista osan olemme tehneet yhdessä. Olemme tutkineet Vaasan merialuetta ja sen erilaisia näkyviä ja näkymättömiä tapahtumia. Yksi taiteilijoista keskusteli vaasalaisen männyn kanssa, toinen matkusti eläinihmisten kuviteltuun joukkoon, kolmas mietti elollisen ja elottoman välisiä suhteita antamalla kuolleille oksille uuden elämän ja neljäs sai viestejä mereltä.” – kertoo Merisiskojen kuraattori Mari Krappala.

Merisiskot ovat erityisesti kiinnostunut Itämeren tilasta. Taiteellisissa tutkimuksissaan he ottavat vapauden jatkaa tieteellistä tutkimusta omassa kontekstissaan. Työ kuljettaa edemmäs ympäristötutkimuksen tuloksia kysymällä jotain sellaista mitä ei vielä voi havainnoida. Se voi myös olla uuden alun löytämistä, josta on mahdollisuus jatkaa edemmäs erilaisilla metodeilla. Joskus taiteellinen teos voi palata takaisin luonnon peruskysymyksiin, joskus se liikkuu tulevaan, ehkä kauaskin meidän yhdessä kokemastamme todellisuudesta. Silloin taideteos esittää meille uuden mahdollisuuden, kysymyksen tai häiriöpisteen. Kuten tieteellinen tutkimus, myös taiteellinen tutkimus kantaa vastuuta ympäristöstä, sen suojelusta ja siitä tehtyjen tutkimusten lainaamisesta. Merisiskojen työ on toista ihmistä, ei-elollista ja luontoa kunnioittavaa.

Merisiskot tekevät myös käytännön työtä meren hyväksi, mm. keväällä 2018 osallistumalla WWFn öljyntorjunta- ja öljyyntyneiden eläinten hoitokurssille. Kesällä 2019 he aloittavat Itämerta koskevan työskentelyn Kaliningradissa yhdessä paikallisten taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Käytännön työllä ryhmä haluaa kehittää toimintaansa aktivismia ja yhteisötaiteellista ulottuvuutta.

Merisiskojen matka alkoi Örön linnakesaarelta, jossa he pitivät näyttelyn kesällä 2018. Vaasasta matka jatkuu kesällä 2019 Kaliningradiin residenssiin ja vuonna 2020 Kaliningradin valtion taidemuseoon.

Avajaisissa Antti Tolvin ja Panu Sivosen live-esitys. Vaasan Taidehallin näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Svenska Kulturfonden.